Board 2018/2019

PATRON Prof. Dr. Ramesh Kumar Maskey ADVISORS Asst. Prof. Diwakar Bista Asst. Prof Pratisthit Lal Shrestha EXECUTIVE BOARD  PRESIDENT Amar Duwal 9843038720 VICE-PRESIDENT Youshin Munankarmy SECRETARY Janardhan Silwal 9860591434 TREASURER Shruti Sah VICE-SECRETARY Suraj Prakash Shah MEMBERS Nitesh Kumar Mandal Devraj Pant Shivansh Sharma Kusum Dhamala Ujwal Dhakal

Read more